Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v13 (23-29 mars).

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande samt hur vi kan använda våra dolda resurser.
Köp boken här:Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

Läs detta först!
Så här fungerar det:

 När man får samma kort som en tidigare läggning: Tarotkorten visar på konsekvensen som kommer utifrån det som pågår just nu, hur det nästa steget ser ut. Eftersom livet är dynamiskt och förändras hela tiden så gör korten detsamma. Så samma kort kan denna vecka berätta utifrån en situation och nästa vecka utifrån en annan. Eftersom scenariot inte är det samma så blir inte heller resultatet det.

 Energierna som här aktiveras tillämpas sedan i ditt liv utifrån din livssituation, så ha den alltid i åtanke när du läser detta. Det är din grund som spådomen appliceras på. En spådom är alltid en fortsättning på det som redan finns, även om det är en ny början på något så finns det alltid någon händelse, tanke eller agerande bakom. Därför är dessa förutsägelser unika för varje person.

 VISSA månader så känner man av energierna starkare och vissa svagare. Det beror på om du har en händelserik eller händelsefattig månad. Energierna står alltid i proportion till det. När man spår för en kort tid så kan det många gånger vara mindre detaljer man ser.

Väduren

Det sker en omstrukturering i ditt liv på något plan vilket även kan röra arbetet eller arbetsplatsen. Du måste ta tag i din planering då det är upp till dig att se till att din grund är stabil och att du går framåt med rätt förutsättningar. Du behöver själv ta kontrollen och se över dina möjligheter. Du trivs med dig själv och känner en stark inre kraft och glöd som gör att du tror på dig själv och det du vill. Något eller någon får dig att må bra vilket får dig att känna glädje och positivitet. Det finns tillit och en stark känsla av att allt hittar sin väg och ordnar sig även om du just nu inte ser vägen eller lösningen. Denna tid bjuder på harmoni, gemenskap, ansvar och familj. Omvårdnad och moderskap ligger starkt.

Oxen

Något nytt kommer igång som får dig att uppleva glädje och spontanitet. Det i sin tur bidrar till en ny känsla av äventyr eller impulsivitet vilket gör att du vågar mer än tidigare. Även en positiv oväntad händelse ligger starkt denna period. Du vågar ta ett nytt steg, gå in i ett nytt projekt eller tänka i nya banor. Du eller någon annan kan i värsta fall uppvisa en oansvarig eller barnslig sida. Det kommer ett meddelande eller besked angående trygghet, välmående, ekonomi, bidrag, stöd, utbildning eller hälsa. Det kan även vara så att du får svar på något du undrat över inom något av dessa områdena. Du har nu möjlighet att gå framåt med den informationen du fått. Familjen och/eller vänner är i fokus och känns extra betydelsefulla just nu. Du känner även en lycka, harmoni och glädje tillsammans med andra.

Tvillingen

Kärlek, vänskap och samvaro med någon eller några du älskar ligger starkt. Det finns besvarade känslor och en stark gemenskap. Om du önskar ett stöd så kommer det din väg då du inte behöver göra något själv just nu såvida du inte vill det. Har du en relation så känns kärleken extra stark och man håller fast vid varandra. Under en längre tid så har du lagt ner tid och energi på något som nu har nått sitt slutskede, du står i en avslutningsfas och är på väg in i något nytt. Men du är inte riktigt där ännu så ha lite tålamod eftersom du har lite som måste ses över eller avslutas först. Nästa steg handlar om att gå in i något helt nytt med den kunskapen du har eller ta med dig den erfarenheten och fortsätta utifrån den plattformen du redan har skapat. Du går från en fas till en annan. En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbock) påverkar dig genom att hon står stadigt i en sanning, organiserar eller har en stabil planering. Om hon inte är född i ett jordtecken så har hon den energin och är trygg, stabil, organiserad och tålmodig.

Kräftan

En man i ett eldtecken (vädur, lejon, skytt), eller så är det en man som är eldig, kreativ, arbetsam eller en igångsättare som påverkar dig med sitt ageranden eller ansvarstagande. Han kan vara en karriärist, chef, ledare eller en auktoritet inom sitt område. Ett avtal, kontrakt, beslut eller en överenskommelse gällande arbete, ett projekt eller liknande får en betydelse. Något bestäms som får en betydelse på sikt. Det finns även ett behov av att uttrycka sig i tal eller skrift. Just nu så upplever du dåligt med ork eller så tappar du all din energi vilket gör att du åker ner i botten. Det kan också vara så att du förlorar eller tappar något som känns viktigt för dig vilket skapar en tomhetskänsla. Möjligheten är också att någon eller något i din omgivning dränerar dig på din energi.

Lejonet

Du söker just nu någon form av bekräftelse eller försäkran då du vill känna dig trygg och veta vart du står eller vad som är på gång. Det kan även vara så att du har ett större bekräftelsebehov än annars eller så känner du dig osäker. Det kan även vara så att det du ett tag har väntat på blir nu bekräftat. Se till att du nu skapar stabilitet och goda förutsättningar för en bra växt, annars kan det bli tufft längre fram. Det ligger även något beslut, avtal, kontrakt eller en viktig överenskommelse runt dig. Du eller någon annan bestämmer sig för något och står fast i det. Något faller på plats för dig vilket gör att du upplever en balans. Du finner harmoni vilket gör att du kan lyssna inåt och vila i det som du känner. Om vila är det du behöver så kommer denna fas med en paus eller lugnare tempo

Jungfrun

Snabba förändringar eller ageranden sker nu och det kan handla om ett nytt arbete, projekt eller en bostad för dig om du är ute efter det. Detta är ingen tid för vila eller att luta sig tillbaka för att man är med där det händer och kan många gånger vara den som skapar rörelse, engagemang eller händelser. Det sker en omstrukturering i ditt liv på något plan vilket även kan röra arbetet eller arbetsplatsen. Du behöver själv ta kontrollen och se över dina möjligheter. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars. Vänta med att bestämma dig gällande något viktigt tills denna period är över då det finns en risk för att du förhastar dig annars

Vågen

Nya starka krafter är i omlopp vilket gör att något nytt kommer i gång som påverkar dig på flera nivåer. En förändring sker som ger ny kraft och kanske till och med nya tankar, idéer, drömmar eller ett nytt projekt som involverar skrivande, läsande eller tankar som leder till nya vägar. Du lägger just nu ner mycket energi på något som kommer att ge en utdelning lite längre fram i tiden så ha tålamod. Du står stark och motiverad i din kraft och är beredd att jobba för långsiktiga resultat.  Det är en tid för extra insatser eller engagemang på någon nivå och beroende på vart du står i ditt liv så kan det handla om ditt arbete, kärleksliv, relationer, hemmet eller ditt fritidsliv. Du är mer självständigt just nu. Kanske har du ett behov av att vara mer för dig själv? En period som kan bjuda på stillhet, meditation, yoga eller kontemplentation av något slag. Din energi handlar mer om att gå inåt snarare än utåt så lita på att du finner dina svar inom dig.

Skorpionen

Du känner dig lite extra hårt ansatt på någon nivå just nu men du behöver inte oroa dig för det då du kommer att lösa det hela. Om situationen kräver det så är du nu mer egoistisk än vanligt men det behöver nödvändigtvis inte vara något negativt utan du kanske behöver vara det just nu. Oväntade positiva känslor och händelser kommer din väg som bjuder in till glädje, spontanitet, träffar eller en rolig samvaro. En kvinna i ett jordtecken (oxe, jungfru, stenbock) påverkar dig genom att hon är stabil, trygg och pålitlig. Om hon inte är född i ett jordtecken så har hon den energin och är tålmodig, grundad och kanske lite långsam.

Skytten

Det känns viktigt för dig att uppleva stabilitet och trygghet. Du vill dessutom ogärna att någon ruckar på det du bestämt eller att de skapas större förändringar. Du vet vad du har och i den energin vill du just nu vara kvar eller så vet du inte hur du ska släppa. Det kan även vara så att detta är en tid där du tar det lugnt och laddar dina batterier för att använda kraften senare. Du gör ett eget val utifrån vad du vill, känner eller behöver. Just nu så är det viktigt för dig att du får något på ditt sätt oavsett vad andra tycker eller tänker. Den egna viljan är stark och du ger dig inte om du väl har bestämt dig. Du känner en harmoni och helhet med dig själv likväl som med andra. Det existerar också fina samarbeten eller möten som tar dig framåt. Har du en relation så tillkommer det mer känslor och kärlek i den.

Stenbocken

Du upplever någon form av stress, irritation, frustration eller konflikt just nu. Du kan ha alldeles för mycket eller för lite att göra just nu, vilket som så känns det inte riktigt okej och du söker balans. Det är även en tid där du finner svar på något du undrar över samt att du tar tag i något som för dig är viktigt. Det är du som väljer vilket ditt nästa steg ska vara och beslut som ska fattas görs inifrån dig själv snarare än att du påverkas av andra. Du eller någon annan besitter en auktoritet som visar på en förmåga att genomföra det man tror på. Man står fast i det man skapat då man anser att det finns ett stort värde i att skapa sitt kejsardöme som ger trygghet och stabilitet för alla inblandade. Man är även engagerad och bygger och skapar för framtiden.

Vattumannen

Just nu så vet du vad du har vilket känts tryggt men du vill samtidigt komma vidare så du ser över ditt nästa steg inom något som är viktigt för dig. Det kan även vara så att du tvingas att ta ett steg framåt då det du har just nu inte riktigt fungerar på sikt. Förändringar sker av eget val och sätt då du vet hur du vill ha det. Just nu så bryr du dig inte så mycket om vad andra tycker utan du lyssnar till dina egna tankar och önskningar och följer dem. Du är självständig och känner en stark målmedvetenhet och drivkraft vilket gör du känner dig tvungen att sätta dig själv främst. Under denna period så avvaktar du med något eller någon, det kan även vara så att du ligger lite lågt, håller dig undan, tvekar eller så tvingas du in i en väntan. Så du behöver ha tålamod med dig själv eller situationen. Känslomässigt så tar du inga stora steg utan du drar dig troligast lite undan och kanske vill du inte heller känna eller engagera dig just nu.

Fisken

Du känner att något faller på plats och du får även en tydlig vägledning framåt till ditt nästa steg. Du kommer förbi ett hinder eller något som har stoppat dig vilket får dig att känna en ny tillit inför framtiden eller ditt nästa steg eller den process du står i. På någon nivå så skapas det nu en ny grund som du får förhålla dig till. Det finns planer och beslut som nu kan sättas i verket eftersom du har resurser att använda dig av. Du upplever en oväntad positiv känsla och om du har känt av motgångar innan denna fas så börjar det nu spira ett hopp om förändring. Du är också färdigt för att gå vidare för nya upplevelser och äventyr.

Kram och Namaste Vivi

3 thoughts on “Veckans Astro/Tarot – Mediala Budskap för de olika stjärntecknen v13 (23-29 mars).

  1. Att läsa veckans tarot är en av söndagens höjdpunkter för mig. Det är dock nästan obehagligt hur väl de stämmer in på mig. Jag känner att jag alltid ligger någon dag/dagar före och kan se hur något som startats under den gångna veckan tas upp på söndagen och sedan fortsätter in i den nya veckan. Det mesta som står att läsa att jag lätt för att koppla ihop med livet. Samtidigt är det också en trygghet att läsa och det som jag gör och upplever får en förståelse från mig själv på ett högre plan.

    Tack!

    Med vänlig hälsning

    Anna

  2. Tack snälla, detta med beslut stämmer exakt för jag söker lägenhet på annan ort efter snart 20 år i denna bostaden, men det finns de som försöker sätta käppar i hjulet åt mig men de skall inte lyckat. Kram

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *