Den universella väven och synkroniciten som styrs av det undermedvetna

Freud påstod att människan är som ett isberg och att cirka tio procent av oss finns ovanför vattenytan (det medvetna) och nittio procent befinner sig under (det omedvetna). De är därför vi har svårt att förstå varför en del saker sker, vi ser nämligen inte helheten utan bara det som ligger synligt. Det finns alltid ett logiskt händelseförlopp som påbörjas innan det når den synliga världen, problemet är att vi sällan är i kontakt med den underliggande utlösande faktorn.

Vi uppfattar att det vi upplever i vårt medvetna tillstånd är allt som finns medan det egentligen bara är en del av vår existens. Den omedvetna världen är en annan nivå av oss där olika processer pågår som vi i nuet ännu inte är medvetna om eller ser resultatet av. Allt pågår samtidigt för att slutligen skapa en synkronicitet och synliggörande. Det vi skapar i vårt omedvetna genom våra tankar, känslor och drömmar kommer förr eller senare på gott eller ont att på ett eller annat sätt manifestera sig i vår fysiska värld som en självuppfylld profetia.

Allt hänger ihop i den universella väven, det finns ingen slump, allt som sker eller har skett är på någon nivå sammanlänkat med allt som kommer att hända. Det finns alltid ett “innan” till varje tanke, känsla eller handling, inget uppstår ur ett vakuum. Det är i själva mellanrummet “innan” som synkroniciteten skapas, det är där alla olika scenarion har sitt ursprung, även våra drömmar, önskningar, själsmöten och utanför-kroppen-kontakter kan härledas till detta “innan”.

Ju mer medvetna och närvarande vi kan vara i själva skapandet “innan”, desto mer kommer vi i kontakt med vad som håller på att manifesteras. Med olika nycklar så kan vi medvetandegöra det omedvetna och få större insikt om vad som faktiskt pågår.

I denna väv så är vårt undermedvetna även sammanlänkat med alla andras. Detta gör att vi kan komma i kontakt med andra själar och sätta igång gemensamma händelseförlopp även där. När det sen sker en synkronicitet i vår värld så ser vi det som en slump.

Det medvetna är till stora delar en konsekvens av vårt omedvetna liv. I detta “innan” sker uppstarter som vi inte kan värja oss mot. Det är även där man kan påverka med attraktionslagen.

 

Detta var ett utdrag ur min bok:

”Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet”

Köp boken – klicka på någon av länkarna!

•adlibris.se 

•bokus.se  

•cdon.se 

 

 

One thought on “Den universella väven och synkroniciten som styrs av det undermedvetna

  1. Jag tänker…
    Eftersom det undermedvetna manifesterar sig som nuet precis på samma sätt som det medvetna så sker inte skapandet innan, utan allt skapande sker i nuet? Innan existerar inte ens då tid inte existerar när vi tar upp det på en kosmisk nivå.

    Något som blir väldigt tydligt när man har en förhöjd medvetenhet och verkar på en fjärde dimensionen där tanke blir till manifestation nästan omedelbart.

    Enkelt sagt handlar det om att vara medveten NU om vad man tänker för tankar och hur man reagerar på känslorna de skapar. Meditation är det ultimata verktyget för det enligt mig. 🙂

Lämna ett svar till San Skog Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *