Häxa, prästinna eller översteprästinna inom naturreligionen? och vad är magi?

Köp Vivis bok här!
•adlibris.se
•bokus.se

•cdon.se 

Jag använder namnet häxa för att berätta att jag tillämpar gamla kunskaper, visdomar och seder. Jag har en häxcoven där jag är översteprästinna även om jag sällan använder det ordet då jag inte tycker det är viktigt. Jag ser mig i huvudsak som en kvinna som praktiserar en naturreligion.

I många covens så har man flera nivåer och grader av utveckling.

  • Häxan är på den första nivån och här finns nybörjaren som fortfarande behöver vägledning i det praktiska, känslomässiga och det tankemässiga arbetet, och när det gäller att våga utveckla och ta egna initiativ.
  • Prästinnan/prästen är på en nivå över och och hon/han har då kommit längre och kan utveckla arbetet i coven och vägleda dem som fortfarande är nybörjare.
  • Översteprästinnan/översteprästen har fullt blommat ut och kan obehindrat både arrangera häxmöten, skapa ritualer, ceremonier och utbilda de övriga medlemmarna och även andra om de vill. I många covens så finns det endast en översteprästinna/överstepräst som då styr arbetet, så är det inte i min coven.

Man kan även ha olika grader på varje nivå av utveckling. Det finns inget rätt eller fel utan alla arbetar olika.

Vad innebär det att ha en naturreligion?

Traditionerna är nedärvda i generationer och vi är ett naturfolk med respekt för naturen och dess lagar. Olika kulturer använder olika namn såsom häxa, magiker, trollkarl, medicinman, shaman, nåjd mm. För mig är ”häxa” ett samlings ord för en person som är i kontakt med sin själ och andlighet och som litar till sin känsla och intuition. Vad man kallar sig är ointressant, det är substansen i det man gör som är av vikt.

Häxor i alla tider har varit vanliga kvinnor (och män) som burit på ovanliga sysselsättningar och kunskaper såsom healande, läkande med örter och växter, barnafödande, och magi. De har även förstått månens påverkan och faser, haft insikter och förutsägelser samt skapat kontakt med andra livsformer och med Moder jord. De har även haft förmågan att tolka tecken, väder och förstått planeternas, elementens, vindarnas och väderstreckens inverkan på oss. Denna kunskap finns naturligtvis fortfarande bland oss även om den på många håll slumrar ganska djupt.

Jag är en eklektisk häxa, d v s jag har min egen tolkning om hur jag vill utöva min tro. Jag är alltså ingen Wicca.

Jag är inte typen som hänger mig åt orgier och ohämmade riter, men alla väljer det som passar dem. Att vara häxa innebär framför allt för mig att hitta balansen i livet och leva i samklang med världsalltet.

Vad är magi?

Magi är energiarbete. Med magi så arbetar man med Attraktionslagen – det du sänder är det du attraherar. Lika dras till lika. Det du sår får du också skörda en vacker dag. Tankens kraft är den starkaste kraften, allt startar med en tanke. Tankar är en energi som attraherar liknade tankar och även händelser. Denna kraft använder man sig av när man utövar magi. Du väljer själv vad du vill fokusera på, och det är vad du kommer att dra till dig!

Magi är att använda viljan till att åstadkomma förändring. Din vilja är universums lag. Du riktar din energi mot önskat mål, önska-fokusera-visualisera-rikta. Det finns inga begränsningar i universum, det finns ett överflöd av allt. Människan väljer själv sina begränsningar. Med tanken skapar du själv dina begränsningar eller ditt överflöd. Magi bygger på att allt du vill ha finns tillgängligt, naturligtvis med respekt för andra människor. Universums energi finns inom oss, runt oss och energin är tillgänglig för var och en att använda sig av

När du använder dig av magi så är det effektivaste sättet att skapa förändring på att arbeta både på det astrala och fysiska planet. Det du startar upp på det astrala planet kommer nämligen förr eller senare att fortplanta sig här nere. Magi är inte komplicerat, det är ett sätt att förhålla sig till resurserna i universum.

Blessed be! Vivi

2 thoughts on “Häxa, prästinna eller översteprästinna inom naturreligionen? och vad är magi?

  1. Älskar detta att man faktiskt är sin egen skapare! Hade gärna gått en fördjupningskurs i magi. Har du tips på någon kurs i skåne?

    Soliga kramar,
    Mariao

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *