Vår energi avgör vilket liv vi kommer att leva + vilket universum vi kommer att möta och få insikter i

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Vår energi avgör vilket liv vi kommer att leva + vilket universum vi kommer att möta och få insikter i.

Man säger att jobbiga tankar och känslor äter upp oss inifrån. Ja, det gör de faktiskt eftersom de är en form av energi som vi använder på olika sätt. Positiv energi helar och stärker, negativ energi förgiftar och bryter ner.

Vi går i gång och agerar eller icke agerar utifrån våra tankar och känslor.
Precis som med maten vi äter så är det energi in och energi ut, det vi stoppar i oss är det som kommer ut.
Så som vi tänker och känner så ser vår inre och yttre värld ut.
Det som vi tar in i våra kroppar är det som formar dem.
Våra tankar, känslor och vår hälsa skapas av den näringen vi matar oss med oavsett om den är positiv eller negativ.

Vår kropp tror på det som vår hjärna tror på. Så ju mer negativa känslor och tankar vi har som sanningar ju mer negativa resultat kommer vi att få, och vår verklighet kommer att formas av dem. Det är därför viktigt att välja hur vi fokuserar.

Tycker vi till exempel att något är fel så bör vi på ett konstruktivt sätt fokusera på problemlösning, kärlek och helande. Det bästa är om man helt kan undvika att älta eller tänka på hur dåligt något är. Det vi ger vårt fokus är nämligen det som kommer att växa, och det kan ge en upplevelse att vi har mer av det än vad vi faktiskt har, vilket i sig skapar negativ energi.

Mikro & Makrokosmos

Våra tankar och känslor är ett mikrokosmos i vår kropp som är makrokosmos.
Det som finns i det lilla finns även i det stora och tvärt om då de speglar varandra.
Våra kroppar är sen ett mikrokosmos i universums makrokosmos.
Så våra tankar och känslor avgör vilket universum vi kommer att möta och ha insikt och utveckling i.

Kopplingen tankar-känslor-univerum

Det är viktigt att vi ser kopplingen mellan tankar/känslor-kroppen-universum då dessa samspelar med varandra hela tiden.
För att kunna få tillgång till höga universella energier samt hög kunskap och insikt utanför oss, så måste vi ha samma energier inom oss. Vi behöver alltså ha en högfrekvent energi som är helande och stärker (positiv energi) som byggklossar samt jobba med vår personliga nivå av insikt och kunskap på jorden. Vill vi växa inom det andliga och mediala så måste vi även växa i det personliga.

Kinesisk medicin

Inom den kinesiska medicinen så pratar man om att det är viktigt att ha rätt tankar till vår mat då vi inte bara äter maten utan även känslorna vi har till den.
Så om vi har dåligt samvete när vi äter så påverkar det vår hälsa negativt. Om vi äter en påse chips så är den för vårt system onyttigare om vi äter den med dåligt samvete än med njutning.
När vi har negativa känslor till vår mat så signalerar vi till vårt system att det är en katastrof och eftersom våra kroppar tror på hjärnans sanning så blir det den verkligheten som den anpassar sig efter.

Allt som går in och ut ut våra kroppar är energi, och vår energikropp påveras av hur vi förhåller oss och hur våra tankar, känslor och ageranden ser ut.

Karma

Inom buddismen lever man efter karmalagen som står för orsak och verkan/konsekvens.
Det innebär att alla våra tankar, känslor och ageranden oavsett om de är positiva eller negativa får en konsekvens.
Så det vi tar in i vårt system styr vad som kommer att ges ut. Konsekvensen som vi skapat blir i sin tur en orsak som skapar en ny konsekvens.
Utifrån hur vi förhåller oss så kommer vi alltså att skapa en kedja av positiva eller negativa händelser och resultat.

Vad är då nyckeln till detta?

Hur ska vi kunna förstå vad vi skapar, och hur vi ska kunna förändra?
Svaret är rannsakan.
Vi måste hela tiden rannsaka oss och fråga oss varför vi tänker eller känner på ett visst sätt.
Vi måste också fråga oss vad det skapar, vad vår vinst är och om den gynnar vår växt.
Vi behöver även skärskåda vårt ego för att se om och när det styr oss.

Jobbigt?

Nä spännande. Om ni tar till er texten så förstår ni att det är en möjlighet och inget hinder.
Möjligheten till växt är oändlig. Endast vårt ego och vår rädsla står i vägen.

Kramar Namaste Vivi

2 thoughts on “Vår energi avgör vilket liv vi kommer att leva + vilket universum vi kommer att möta och få insikter i

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *