Bönen/meditationen är källans gåva av sig själv till dig, och din gåva av dig själv till källan

Vill du fördjupa din andliga och mediala förståelse?
Boken leder dig till nya insikter, högre kunskap och ger nycklar till hur man når sitt högre medvetande.
Köp boken här: 
Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet 

LÄS ett UTDRAG UR BOKEN:
Hur vi når den andliga världen

Bönen är källans gåva av sig själv till dig, och din gåva av dig själv till källan

Genom den inre bönen eller meditationen så når vi kontemplation vilket handlar om att tömma medvetandet och stilla betrakta det gudomliga.

Genom att vara i kontakt med det högsta medvetandet /källan så når vi in i oss själva. Så vi går genom det högre universella medvetandet /källan för att aktivera vårt högre själsmedvetande.

Att vara i kärleksfullhet

Bön är att be helt osjälviskt från hjärtat. Den rena bönen ligger på samma frekvens som det högsta medvetandet/källan. När vi når inre stillhet så öppnar vi upp portalen till de högre gåvorna och överflödet. Därför behöver vi skapa en atmosfär för oss som främjar inre harmoni och balans.

Den inre bönen handlar om att tänka och känna kärleksfullhet och genom den reningsprocessen frigöra oss från sådant som drar oss ner mot lägre vibrationer.

Genom att hålla ett rent och kärleksfullt sinne så vibrerar vi på samma nivå som högre medvetandenivåer. Vilken nivå vi når beror på hur vi förhåller oss.

Praktisera tacksamhet

Praktisera tacksamhet. Genom att med tacksamhet uppmärksamma både små och stora saker som finns i ditt liv så sänder du ut vibrationer av tacksamhet vilket genererar mer att vara tacksam över. Tacka så ofta du kan och se vad du faktiskt har och fokusera inte på vad du saknar för det ger dig bara en känsla av att du lever i brist vilket gör att du vibrerar på den nivån.

Lagen om kompensation – gå den extra milen

Praktisera givandet för givandets skull. För att kunna tona in på kärleksfull tacksamhet så behöver vi gå den extra milen. Enligt den universella lagen om kompensation så är allt vi gör som vi inte behöver göra, och när vi ger mer än förväntat bara för att vi vill, eller för det känns som det rätta att göra, så överkompenserar vi. När vi är i det flödet så kompenserar universum oss för vårt givande.

Universum kompenserar inte för allt vi gör som vi borde eller förväntas göra utan endast när vi går den där extra milen för någon eller något. När tanken slår dig att du har givit mer än du fått så har du inte överkompenserat utan då har du gett för att få.

Bönen – att be

Avsätt tid för den inre bönen vilket du kan göra i en meditation eller när du är i stillhet.

Tystnaden skapar gynnsamma förhållanden för bönen och meditationen.

Du kan använda dig av ett för dig heligt ord som kan föra dig tillbaka när du tappar ditt fokus.

När du börjar be så kan du använda dig av en bön som du känner ger dig en resonans, den ska tala till din själ oavsett om den är religös eller om du har skrivit den själv.

Låt bönen vara ett kärlekssamtal till alltet. Bönen är universums gåva av sig själv till dig, och din gåva av dig själv till universum. Så uppmärksamma dina omedvetna inre dialoger då du både sänder ut och manifesterar från den punkten inom dig.

Obegränsat överflöd

Universum har ett obegränsat överflöd som finns tillgängligt för dig. I bönen ska du inte be efter något du trängtar efter. Du ska be i kärlek och tacksamhet och ha tillit till att du får det du behöver. Ju mer du omfamnar det begreppet ju mer får du ta emot. Ha tillit till att universum alltid ger dig det som passar dig just nu, förutsatt att du gör vad du kan för att kunna ta emot.

Lämna din självcentrering

I den inre bönen lämnar du all självcentrering och blir helt och hållet fokuserad på det högre syftet. Du ska inte ha några krav, förväntningar eller önskningar utan endast var fokuserad på stillhet, tillit och kärlek. De känslorna är i sig själv så transformerande så du inte behöver agera i någon annan kraft.

Värdera inte utan va bara i en kärleksfull uppmärksamhet. Stilla ditt sinne och släpp taget om alla tankar. Det högre medvetandet kan endast fylla oss om vi lämnar plats. Det enklaste sättet att vara uppmärksam på det högre medvetandet är att inte ge fokus till något annat.

Genom att stilla din kropp så får du lättare att även stilla ditt inre. Släpp och lämna över utan någon förväntan. Du ska inte lösa några problem utan ha tillit till att lösningen kommer att komma till dig när tiden är mogen.

Att vara i kärleksfull uppmärksamhet

För att kunna vara kärleksfull uppmärksamhet så låt dig dras in i kärleken, va kärlek. Föreställ dig den högsta källan som en eld av kärlek och låt den omsluta och passera genom dig. Det finns ett konstant flöde av den universella kärleken in i din själ så se dig själv som en flod av kärlek som oavbrutet strömmar till och från denna källa.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *